top of page
Danskvarteret img8 2023.jpg
DK logo svart.png

En vital plats för
det fria professionella
dans- och koreografifältet

Planerad etablering 2025 - följ oss på resan!

Danskonsten är ett innovativt konstområde i stark utveckling. Området inspirerar även andra konstområden och bidrar till samhällets utveckling på många olika plan. Stockholm är ett nationellt nav för den dynamiska och diversifierade konstnärliga miljö som är professionens signum.

Genom att tillgodose utövares behov av arbetsplats, lokaler och publika möten i ett gemensamt, konstnärsdrivet kvarter, syftar Danskvarteret till att främja danskonsten och det fria dans- och koreografifältet. Härigenom möjliggörs en fortsatt stark konstnärlig och publik utveckling.

Danskvarteret img42 2023.jpg
Danskvarteret img12 2023.jpg

MISSION

 

DANSKVARTERET är ett konstnärsdrivet nav för dans- och koreografifältet

 

> DANSKVARTERET möjliggör konstnärlig utveckling och publika möten

 

> DANSKVARTERET ger möjlighet till daglig träning, repetition, produktion och
presentation i en tvärkonstnärlig miljö för skilda danskonstnärliga uttryck

 

> DANSKVARTERET är en mötesplats för hållbara yrkesliv och konstnärligt växande

Danskvarteret img42 2023.jpg

Aktörer och institutioner i det fria fältet har arbetat med att
skapa vision och förutsättningar för DANSKVARTERET sedan 2019.

DANSKVARTERET etableras genom:

Dc logga svart.png
dansenshus-logo-svart.png

I samarbete och samtal med:

Dansalliansen logga svart.png
gatuverket.png
dansistancirkusistan.png
riksteatern logga.png
Cullberg_logo.png

Viktig input under processen från det fria dans- och koreografifältet

bottom of page