top of page
DK logo vit.png

Sveriges första samskapade nav för det fria och yrkesverksamma dansfältet. Här finns både publik- och processinriktat fokus i samma kvarter! 

DU KAN STÖDJA

Engagemang def.png

Du kan välja att stödja och engagera dig i Danskvarteret på olika sätt.
Som företag, stiftelse eller privatperson 

DK pilar.png
bli kompanjon el partner def.png

Som del i det professionella dansfältet kan du ges möjlighet till kompanjon- eller partnerskap!

DK pilar.png
medlem klubb DK def.png

Var del av danskulturen i Stockholm med rabatter på work in progress-visningar, events och dansworkshops!

DK pilar.png

Vad säger danskonstnärer och koreografer?

Yared rund.png

Yared Cederlund
Dansare och koreograf

"Det börjar hända nu att danskonsten från streetfältet tar plats på större scener som
Dansens Hus till exempel."

Snart hela intervjun >>

BamBam rund.png

BamBam Frost
Dansare och koreograf

"I mitt konstnärskap är det viktigt att möta publik, utspritt under en längre tid i work in progress-form"

Läs hela intervjun >>

Johannes DH rund.png

Johannes Öhman
Konstnärlig ledare Dansens Hus

"Den fria scenkonsten behöver samma förutsättningar, samma infrastruktur som institutions-scenkonsten har."

Snart hela intervjun >>

Mats Ek rund.png

Mats Ek
Koreograf

"De som arbetar med dans som profession skulle behöva ett center, en arbetsplats och produktions-plats, generöst tilltagen och centralt placerad."

Läs hela intervjun >>

Alexander Ekman rund.jpg

Alexander Ekman
Dansare och koreograf

"En arbetsplats där koreografer och dansare kan mötas kontinuerligt skulle fylla ett stort syfte för danskonstens utveckling."

Snart hela intervjun >>

Linda Blomqvist rund.jpg

Linda Blomqvist
Dansare och koreograf

"Det är ju inom det fria dansfältet som konstformen definieras och omdefinieras..."

Snart hela intervjun >>

Claire Parsons rund.png

Claire Parsons
Dansare och koreograf

"Idén påminner mig om The Place i London.
Ett kvarter med kafé, några produktionsplatser, flera repetitionsstudios och en eller två scener."

Snart hela intervjun >>

DK form.png
peache 2.png
DK tagline vit.png

Danskvarterets syfte är att främja det fria dans- och koreografifältet, så att den kreativa tillväxten och flödet till staden samt landets scener blir vitalt. Detta genom att tillgodose utövares behov av plats, subventionerade lokaler, daglig träning, förmedling av produktioner, kunskap och publika möten - allt i samma kvarter! 
 

ETT BLIVANDE DANSKVARTER?
nya koncept - öppen scen - artist talks - cross over - dans popup

ÄR DU VERKSAM DANSARE ELLER KOREOGRAF
Kom och häng här med oss!

DK form.png
DK pilar.png
gultonad1.png

 Aktörer och institutioner i det fria fältet som ingår samverkan om Danskvarteret
har arbetat med att skapa vision och förutsättningar sedan 2019.
Tillsammans med initiativtagare Danscentrum Stockholm ingår även
Dansalliansen, Gatuverket, Dansistan/Cirkusistan, Dansens Hus och Cullberg.
 

Dansalliansen logga svart.png
gatuverket.png
dansistancirkusistan.png
Dc logga svart.png
DK logo liggande vit.png
DK tagline vit.png
dansenshus-logo-svart.png
Cullberg_logo.png

Kontakta oss

 info@danskvarteret.se 

Med stöd av Stockholms stad och Region Stockholm

Länkar

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page