top of page
DK logo svart.png

MATS EK

Samtal med koreograf Mats Ek

Intervjuare Camilla Eltell / Foto Jonas Elmbring / Plats ABF Teatersalen


Samtal om behov av fungerande dansrum att arbeta i, om en hub för dans mitt i stan och om hur ett dansverk kan komma till.

intervju Mats Ek Danskvarteret1.png
intervju Mats Ek Danskvarteret8.png
intervju Mats Ek Danskvarteret7.png

Det primära för mig i alla fall, det är rummet och att det är tillräckligt generöst.

Vad är ett bra dansrum?

Det ska vara stort så att den som arbetar där själv kan definiera den begränsning man tänker sig. Det ska ha ett golv som är ämnat för dans, som har en viss svikt. Det ska gärna ha tillgång till mycket ljus, inte nödvändigtvis utifrån, högt i tak och en kringliggande anläggning för bra omklädningsrum, toaletter och dusch. Sen förstås, vad kan man kalla det för, de kommunikationsmedel som man ofta arbetar med när man jobbar med dans för att registrera bildmässigt, men också ha en anläggning för ljud. Och att man kan återge bilder om man vill titta på dokumenterat material. 

Det primära för mig i alla fall, det är rummet och att det är tillräckligt generöst, så att det inte är det som inskränker vad slags omgivning man tänker sig. Gärna centralt beläget, att det inte är för långt bort utan att många från olika håll kan samlas där eller söka sig dit. 

Hur viktig är platsen eller placeringen i en stad?

Jag tror just det jag nämnde att det ska vara tillgängligt för många, därför, en central placering tycker jag är viktigt. Kyrkan mitt i byn var det nån som sa förr i tiden, att det som alla ska kunna nå ändå är centralt beläget. Så det känns viktigt att lägga till utöver storleken.

Kan man definiera begreppet dansrum?

Ja det tycker jag, ett rum för dans eller rum för dansarbete. Det kan ju förväxlas med pardans eller sällskapsdans, det är inget jag på något sätt vill negligera, det är en viktig verksamhet, men där  det är fråga om professionell dans i första hand och därför kanske begreppet arbetsrum för dans är bra. 

Du frågade tidigare hur vi kan definiera ordet hub. Tar man till de stora orden så kan man definiera hub som en slags livmoder, eller källa, men lite mera prosaiskt som centrum för dans, som centrum för arbete för dans.

intervju Mats Ek Danskvarteret3.png
intervju Mats Ek Danskvarteret2.png
intervju Mats Ek Danskvarteret5.png

... men kopplingen till musiken tror jag skulle kunna vara väldigt värdefull, om det fanns kanske en ljudstudio.

Vad behöver det fria dansfältet idag?

Jag tror de behöver en administration som kan ta emot deras önskemål så att man kan göra att fria dansfältet kan förverkliga sina mål eller sina produktioner. Sen för min del kanske det är att ta i, men att man skulle också behöva en egen scen som innebär att man kan emot en större publik. Hela den biten skulle kunna tillkomma, vad en teater normalt sköter. Nu har vi ju Dansens Hus som förhoppningsvis skulle vara öppen för de här olika initiativen och kunna korsbefrukta den här verksamheten, det är inte jag man att svara på, men jag tycker att det vore organiskt att ha ett bra beläget arbetscentrum för dans och sedan koppla det till de scener som finns. Och det är i första hand för den fria dansen, Dansens Hus.

Och att visa dans under process - hur kan det se ut?

Ja, det innebär ju att de här arbetsrummen kan ta emot en publik även om den är begränsad, låt oss säga 50 personer, som kan få titta på ett genomdrag eller förberedande generalrepetition eller såna saker, underbart om det fanns den kapaciteten, ja! Det innebär i så fall att dansen dels har en viss publik kapacitet men att det också finns hängningsmöjligheter för ljus som kan utarbetas. Det vore underbart om det var fallet. 

Andra kulturyttringar som musik, annan scenkonst, hur intressant är det att detta finns nära eller i närheten av en central danshub?

Enligt min bedömning så är musiken den konstform som står närmast dansen, möjligen teater, men teater har ändå möjlighet att arbetas fram på olika ställen som inte är så beroende utav utrymme, men kopplingen till musiken tror jag skulle kunna vara väldigt värdefull, om det fanns till exempel en ljudstudio. Och att det arbetet kunde kopplas till utarbetandet av en dansprodukt.

 

Sen tror jag att det finns många koreografer som arbetar i tät symbios med kompositörer och fanns den möjligheten så vore det ytterligare en breddning och en fördjupning utav vad dans kan vara, och musik också för den delen. 

intervju Mats Ek Danskvarteret8.png
intervju Mats Ek Danskvarteret9.png
intervju Mats Ek Danskvarteret10.png

... de som arbetar med dans som profession skulle behöva ett bra centrum och en bra produktionsplats, generöst tilltagen och centralt placerad, ja!

Dansen som konstform, utveckla vad du tänker om det

Det finns ju så många parametrar för vad dans är, jag klarar inte att definiera det alls men dansen som konstform kan ju sträcka sig från det mest kommunikativa och underhållande till det mest exklusiva eller riskfyllt, decimerat som inte bryr sig om att nå en stor publik, men ser till att bli nånstans, nån gång förverkligad. 

Hur ser din cykel ut från idé till färdigt verk, går det att beskriva??

Hmmm ja visst, det sker lite på olika sätt, men jag är rätt beroende utav att ha ett ganska färdigt koncept, utarbetat i mig själv innan jag sätter igång en kedja utav produktion. Och dessutom är jag helt beroende utav möjligheten att utarbeta en koreografi på min egen kropp i ensamhet innan jag möter dansarna. Så arbetar inta många andra men för min del är det det enda sättet. Alltså, improvisation men ensam.

 

Och sedan i mötet med dansarna ha ett färdigt förslag. Och det förslaget kan jag sen ändra men först efter att själv ha fått förstå vad jag är ute efter med min egen kapacitet eller min egen känsla. Den känsla som kroppen förmedlar i förhållande till idén och för det mesta en musik. Men det behöver inte alls se ut på det sättet, men det är i alla fall i stora drag mitt tillvägagångssätt.

Kan idén starta i enbart musik?

Jadå! Det kan starta i musik, det kan starta i en impuls som plötsligt vill bli nedskrivet eller en bild i tidningen eller någon som går över gatan. Det finns absolut inga fasta kriterier för hur ett dansverk startar i mig så att säga, eller hur behovet uppstår, utan det har många källor.

Skärmavbild 2022-04-14 kl. 21.29.49.png
Skärmavbild 2022-04-14 kl. 10.39.59.png
Skärmavbild 2022-04-14 kl. 21.29.01.png

... väldigt bra om man vill skapa en social verksamhet utöver själva utövandet av dansverksamheten.
Det skulle berika ytterligare.

Vad tänker du när vi talar om olika genrer i samma rum?

Man kan säga att rum som är tillräckligt generöst, helst två, tre stycken, som kan ta emot olika genrer, genrer växlar, kommer och går och definierar sig om på nytt, du nämnde modern nutida dans. Tidigare hette det bara modern dans, sen kom nutida, sen kom konceptuell dans, genrer kommer och går men någonstans kanske man ska dra en gräns, om jag nu bara improviserar ett svar, så skulle det vara att man siktar på att ha ett rum eller flera rum för förberedelser och produktion utav dans avsedd att bli en föreställning, att nå en publik.

 

Alltså inte i första hand sällskapsdans eller hobbydans, men klart finns de rum för det också så är det en annan sak, gärna, men primärt skulle jag säga att de som arbetar med dans som profession skulle behöva ett bra centrum och en bra produktionsplats, generöst tilltagen och centralt placerad, ja!

Hur viktig är själva dansträningen, den som sker emellan repetition och koreografi?

Det här med att kunna träna och att det finns rum för att förbereda sig för dans, då behövs möjligheter för att träna kroppen på olika sätt. De här olika definitioner om vad dans kan vara, de behöver ju en kropp som är förberedd för det och då tillkommer behovet av att ha träningslokaler i samma centrer. Danscentrum Stockholm hade en danstudio och jag var ju själv ledare för Cullbergbaletten i tio år, då hade vi två rum varav ett var litet och ett var större, och det var för det kompaniet trots allt för litet i det långa loppet, bara nämnt som hur pass rumskrävande dansen ändå är.

Om olika danskonstnärer möts på samma plats, emellan träning och repetition till exempel, vad kan hända då?

Det kan uppstå ett, vad kallar man det, green room, där man träffas, eller i köket där man kan värma upp sin medhavda måltid, väldigt bra om man vill skapa en social verksamhet utöver själva utövandet av dansverksamheten. Det skulle berika ytterligare. Finns det centralt beläget, tillräckligt stora repetitionslokaler och kopplat till det ombyte, toalett och en administrativ plats så är det väldigt mycket vunnet. 

Här i ABF-huset så finns det ju ett kafé som kanske inte skulle ha något emot att få fler besökare. Det är väldigt trevligt där nere på entréplan, ljust och fint och många som passerar!

Skärmavbild 2022-04-14 kl. 21.30.08.png
gultonad1.png
DK tagline vit.png
DK logo liggande vit.png

Kontakta oss

 info@danskvarteret.se 

Med stöd av Stockholms stad och Region Stockholm

Länkar

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page