top of page
DK logo svart.png

VARFÖR BEHÖVS DANSKVARTERET?

Danskvarterets syfte är att främja det fria dans- och koreografifältet, så att den kreativa tillväxten och flödet till staden samt landets scener blir vitalt. Detta genom att tillgodose utövares behov av plats, subventionerade lokaler, daglig träning, förmedling av produktioner, kunskap och publika möten - allt i samma kvarter!   


Samarbetspartner ingår kompanjonskap ur sitt behov, vilja samt uppdrag att stödja det fria fältet, dess utövare och processer. Inom ramen för Danskvarteret kan nya samarbeten, idéer och koncept för publika möten och deltagande testas.

DET FRIA DANSFÄLET
BEHÖVER SAMLAS

Dansen och det fria dansfältet i Stockholm har stor potential och den tändning som redan finns i branschen kan stimuleras och stärkas!
Men förutsättningarna är svåra med spridda och undermåliga lokaler och behovet är stort av samordning i rum och tanke för det fria dansfältet, för att dansare ska kunna utvecklas och arbeta hållbart över tid.

      Konstnärer, koreografer, producenter och dansare behöver mötesplatser för arbete och träning som ligger i nära anslutning till där man möter möter sin publik.

      Det behövs fler spelplatser och utrymmen för publika möten samt fler möjligheter till gästspel för produktioner riktade till barn- och ungdomspublik.

      Likaså  behöver administration och produktionsarbete för fältet stödjas.
En samordning av resurser på en gemensam plats med rätt förutsättningar kan främja detta.

SCENER OCH KOMPANIER BEHÖVER SÄKRA VITAL ÅTERVÄXT AV KONSTNÄRER

Den kreativa tillväxten och flödet av dansare och koreografer till staden och landets alla scener kan bara säkras om vi tar ett nytt grepp för att stödja det fria dansfältet.

      Nya dansverk och koreografiskt prövande kan ske där det också finns en ström av nya eller aktiva danskonstnärer som också utvecklas i ett levande och fungerande dansfält.

Manuel Ronda DT _DSC6652.jpg

STADENS STÖRSTA DANSSTUDIO BEHÖVER NYTT HUS NU!

Danscentrum Stockholm med verksamhet sedan 1980  med ca 200 medlemmar ur det fria dansfältet, blir av med sin största och mest betydelsefulla dansstudio i årsskiftet 21/22.

För att upprätthålla denna bärande del av det fria dansfältet behövs en ny dansstudio.

     I och med detta tar vi sats och utvecklar verksamheten in i ett nytt Danskvarter tillsammans med fler!

HUR MANIFESTERAS DETTA?

SPONTANA MÖTEN MELLAN FRITT OCH ETABLERAT

Genom den fysiska närheten mellan etablerade dansaktörer och fritt verksamma danskonstnärer skapas en unik hub med helt nya möjligheter för dansutveckling, för branschen och för publiken.

      Dansare från det fria fältet tränar eller samarbetar plötsligt vägg i vägg med ett etablerat kompani eller en internationell gästdansare. Utformningen av Danskvarteret möjliggör genreöverskridande möten och en blandning av ålder och erfarenhet. Mellan utforskande danskonstnärer i starten av sin danskarriär, med kollegor som har flera år i branschen.

      Naturliga kanaler skapas mellan det fria fältet och mer etablera dansarrangörer eller danskonstnärer. Större etablerade institutioner och aktörer kan stödja eller facilitera inramning av konstnärlig produktion och skapande för fler.

DANSTRÄNING - KONSTNÄRLIG PROCESS - PUBLIKA MÖTEN I SÖMLÖS VÄXELVERKAN

Processer som tidigare varit hårt åtskilda kan ges mjuka och spännande övergångar emellan sig. Ett träningspass övergår samma dag i en konstnärlig prövande process, som sedan presenteras för publik i det stadie som är.

      Genom delvis transparenta rumsliga lösningar kan gränsen mellan publik och dansare luckras upp vid vissa tillfällen.

      Det sker en sömlös övergång mellan olika stadier i dansares och koreografers processer och publik kan få vara med om detta på ett nytt sätt.

LÄRANDE MELLAN DANS- / CIRKUSKONSTNÄRER / PUBLIK

Varje dansforms särart är specifik och värdefull att kultivera och stärka. Samtidigt sker utveckling av det egna ofta då man som konstnär möter något annat. Här möter till exempel dans nycirkus och nya nivåer kan uppstå. Kompetensväxling möjliggörs mellan specifika genrer och mellan olika konstnärliga metoder.

      Även publiken i Stockholm kan utveckla en ny relation till kulturkonsumtion och uppleva dans på mer vardaglig basis – som något man gör på samma sätt som ett biobesök eller en barrunda. Det blir ett ömsesidigt lärande och en utvecklad relation mellan utövare och publik.

Manuel Ronda DT _DSC6692.jpg
gultonad1.png
DK tagline vit.png
DK logo liggande vit.png

Kontakta oss

 info@danskvarteret.se 

Med stöd av Stockholms stad och Region Stockholm

Länkar

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page