top of page
Danskvarteret img32 2023.jpg
DK logo svart.png

VARFÖR ETT DANSKVARTER?

Frilansande dansare och koreografer behöver arbetsplats

Det fria dans- och koreografifältet behöver en fungerande infrastruktur. Bristen på funktionella arbetsplatser hotar en fortsatt kvalitativ utveckling. Tre av Stockholms viktigaste platser för dans och koreografi har försvunnit: Danscentrum Stockholms lokaler från 2022, Dansens Hus renoveras 2023–2025, Fylkingen från 2023. Redan innan detta faktum var behovet av fler arbetslokaler akut. Även administration och produktionsarbete för fältet behöver stärkas och samlas.

 

Konstnärer från skilda erfarenhetsområden röner stora framgångar. Utbildning och olika anslagssystem för såväl individer som olika företagsformer finns men basala behov som arbetslokaler, möteslokaler och samordning av produktionsresurser saknas.

 

En gemensam plats främjar detta och stärker förutsättningar för ett hållbart yrkesliv.

Vem är DANSKVARTERET till för?

Danskvarteret är till för professionellt verksamma inom det fria dans- och koreografifältet och riktar sig till konstnärer med yrkesutbildning eller motsvarande konstnärlig erfarenhet.

 

bottom of page